Tento dokument se zabývá pouze zprovozněním reklamního – zákaznického displeje, zprovoznění pokladny je obsaženo v dokumentu jiném.

Registrace displeje

Po spuštění displeje je potřeba projít 3 kroky průvodce registrací.

 1. krok: výběr jazyka
 2. krok: připojení displeje na internet (Wifi)
 3. krok: registrace id v systému
  Zařízení lze registrovat skrze e-mail – do vstupního pole vepíšeme e-mailovou adresu, na kterou vzápětí dorazí odkaz pro registraci. Po prokliknutí odkazu a přihlášení do administrace pokladny, stačí potvrdit přiřazené zařízení.
  Nebo lze v administraci pokladny pod položkou Zákaznické displeje > Zařízení kliknout na „Přidat zařízení“ a vypsat ID zobrazené na displeji do formuláře.

Přidání zákaznického displeje do systému

Přiřazení displeje

nastavení na webovém rozhraní manažera Nastavení > Zařízení klikneme na „Přidat zařízení“. Do formuláře vyplníme:

1 Kód: např. D1
2 Název: např. Zákaznický displej
3 Role: Display

A klikneme na 4 Přidat zařízení pro přidání displeje.

Přiřazení displeje k pokladně

Dalším krokem je spárování displeje s pokladnou, z níž má displej zobrazovat zákaznické účtenky. Toto nastavení probíhá přímo v pokladně v sekci Volby > Zařízení > Zákaznický displej > Nastavit

 • Rozhraní: Wi-Fi
 • IP adresa: zjistíme na servisní obrazovce displeje
 • Maska podsítě: 255.255.255.0
 • Výchozí brána: zjistíme na servisní obrazovce displeje

Po nastavení všech parametrů klikněte na „Test zobrazení“ a na displeji by se měla objevit testovací účtenka.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.