Na této stránce jsou zobrazeny všechny displeje přiřazené k účtu. Vlevo nahoře lze tlačítkem „Přidat zařízení“ přidat do seznamu další zařízení.
Pokud kurzorem najedeme na kartu zařízení, objeví se tlačítka na odstranění zařízení ze seznamu a editaci (detail) zařízení.

Stránka Zařízení

Stránka detailu je rozdělena na dva sloupce – v levém je zobrazen přehrávaný playlist, název zařízení a hlasitost, v pravém pak adresa umístění (adresa), provozní doba, období dovolené a informace o stavu zařízení.

1 Playlist

 • Kliknutím na řádek s názvem playlistu (pod náhledem) se otevře dialog se všemi dostupnými playlisty, kde si zvolíme jeden, který se bude na zařízení přehrávat.
 • Kliknutím na náhled playlistu se zobrazí detail přiřazeného playlistu, který lze následně upravovat.
 • Název zařízení, adresa
 • Tyto dvě položky se editují ve společném dialogu, je tedy jedno, pokud kliknete na název zařízení v levém sloupci či na adresu v pravém sloupci.

2 Hlasitost

 • Hlasitost zařízení se ovládá posuvníkem v levém sloupci, rozsah hlasitosti je 0 až 100 %. Nastavení není třeba nijak potvrzovat, to, co je na posuvníku nastaveno se při nejbližší synchronizaci nastaví na zařízení. Synchronizace probíhá každou hodinu.

3 Provozní doba

 • Provozní doba určuje časy, kdy zařízení přehrává playlisty, měla by odpovídat otevírací době provozovny, kde je displej umístěn. Mimo provozní dobu ukazuje displej logo Markeeta. Provozní doba se zadává na jednotlivé dny v týdnu a v každém dnu lze nastavit libovolný počet intervalů.

4 Dovolená

 • Zadání dovolené umožňuje v daném období (zadává se datum od-do) zrušit přehrávání playlistů i v době provozní doby. Intervalů dovolené lze zadat libovolné množství.

5 Stavy zařízení

 • ID zařízení – zde lze změnit ID zařízení v případě, že měníte zařízení kus za kus například z důvodů závady.
 • Stav zařízení – je popsán textovým popisem a třemi ikonami, které mohou mít tři barvy (zelená – OK, červená – chyba, žlutá – možný problém)

6 Textové popisky:

 • V pořádku
 • Nepřehrává = zařízení zobrazuje servisní obrazovku
 • Neodpovídá = chyba sítě – zařízení nekomunikuje
 • Dovolená = zařízení nepřehrává, je v období dovolené
 • Chyby souborů = zařízení se nepodařilo stáhnout soubory (zobrazuje počet)

7 Ikona „Síť

 • zelená = připojení v pořádku, zařízení komunikuje
 • žlutá = zařízení více než 15 minut nekomunikuje
 • červená = zařízení se nepřihlásilo po celou otevírací dobu

7 Ikona „Obrazovka“ (tato ikona je určena pouze pro zařízení s připojeným externí obrazovkou)

 • zelená = zařízení s obrazovkou komunikuje
 • žlutá = zařízení s obrazovkou komunikuje, ale obrazovka je vypnutá z důvodů dovolené nebo je mimo provozní dobu
 • červená = zařízení nedokáže komunikovat s externí obrazovkou

7 Ikona „Přehrávač

 • zelená = zařízení je v režimu přehrávání
 • červená = zařízení zobrazuje servisní obrazovku

8 Poslední synchronizace – udává čas, kdy došlo k poslední synchronizaci obsahu a časů přehrávání

9 Aktuální soubory na zařízení – seznam souborů, které jsou či mají být na zařízení a stavu jejich stahování (zelená = OK, žlutá = stahuje se či čeká na stažení, červená = stažení selhalo)

10 Aktuální playlist na zařízení – zobrazuje jméno playlistu, který zařízení aktuálně přehrává, v závorce je uveden datum a čas, kdy byl playlist zařízení přiřazen.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.