Na záložce Účtenka můžete nastavit vlastnosti vytisknuté účtenky.

Nastavení vlastnosti účtenky

1 Text na začátku účtenky – Text, který se bude zobrazovat na začátku vytisknuté účtenky – tzv. hlavička. Pokud necháte hlavičku nevyplněnou, budou se na účtence automaticky tisknout následující údaje: název, adresa a IČ provozovny.

2 Text na konci účtenky – Text, který se bude zobrazovat na konci vytisknuté účtenky – tzv. patička. Může se jednat např. o poděkování za nákup, doplnění kontaktních údajů apod. Patičku je možné měnit pouze u některých balíčků služeb.

3 Seskupovat prodejní položky – Povolí seskupování prodejních položek.

Zvolte, pokud chcete, aby se jednotlivé položky na účtence seskupovaly, tj. každá položka se vždy sečte a vytiskne na účtenku v příslušném množství a na účtence se již neopakuje. Pokud potřebujete vědět, v jakém pořadí byly položky markovány, tuto volbu nevybírejte. V tom případě se položky zobrazí na účtence tak, jak byly postupně markovány.

* Seskupovat slevy – Povolí seskupování slev.

Zvolte, pokud chcete, aby se slevy na účtence seskupovaly. Při seskupení slev bude účtenka kratší. Při neseskupování slev bude pro každou položku se slevou vytištěna hodnota slevy a hodnota položky po slevě. Pro nastavení účtenky vyhovující požadavkům ČOI je třeba na účtence zobrazovat konečnou cenu po slevě pro každou položku. Tento požadavek odpovídá vypnuté hodnotě tohoto parametru.

4 Na účtu tisknout číslo stolu – Povolí tisk čísla stolu na účtence.

Účtenka

* Tisk QR kódu – Po zapnutí tohoto příznaku se na účtence vytiskne QR kód (využití např. v účtenkové loterii, kdy je možné nasnímat QR kód, aniž by bylo nutné přepisovat údaje z účtenky). Na vytištěné účtence se zobrazuje text “Naskenujte aplikací Účtenkovka”.

Vytištěná účtenka s QR kódem

* Logo provozovny – Vyberte logo, které bude zobrazeno v některých tiskových sestavách a obrazovkách.

5 Uložit – Uloží změny.

Video:

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Technickou podporu kontaktujte na číslo 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.