Stránka Skladové položky zobrazuje přehled všech prodejních a skladových položek a informace o nich (zasoba na skladu, historie nákupních cen, skladová karta, atd.)

Stránka Skladové položky

1 Prodejní skupiny prodejních a skladových položek.

2 Přidat položku – Přidání nové skladové položky.

3 SmazanéSmazané skladové položky.

4 Název skladu, ze kterého se zobrazují skladové položky.

5 Nulové zásoby – Zapnout / vypnout zobrazení skladových položek, které mají nulovou zásobu.

x Odečítat aktuální prodej – Při zapnutém přepínači je v manažeru vidět zásoba na skladech on-line. V opačném případě se stavy na skladě přepočítávají až po uzávěrce.

6 – Hledané slovo.

7 – Spustit vyhledávání dle zadaného hledaného slova 6.

8 Zobrazit filtry – Zobrazit filtry, podle kterých lze třídit skladové položky (filtrování dle typu měrné jednotky, sazby DPH, ceny, atd.)

9 Nastavení tabulky – Nastavení uspořádání sloupců zobrazování skladových položek.

10 ExportExport skladových položek.

11 ImportImport skladových položek přes tabulku EXCEL.

12 Upravit skupiny – Otevře okno pro editaci prodejních skupin.

13 Číselník jednotek – Přesměrování na *nastavení číselníku jednotek*.


Jak přidat novou skladovou položku ?

 1. Klikněte na 1 Přidat položku. Otevře se okno k vytvoření nové skladové položky.

Jak přidat novou skladovou položku - krok 1

 1. Vyplňte údaje na záložkách 1 2 3 6 7.

Jak přidat novou skladovou položku - krok 2

1 Základní údaje – měrná jednotka, sazba DPH, prodejní a nákupní cena skladové položky

2 Markování – vlastnosti prodeje (dotaz na název, cenu, barva tlačítka, atd.)

3 Sklad – nastavení minimální a maximální zásoby a skladu, kam bude nová položka vytvořena

4 Skladová karta – záložka je zpřístupněna po vytvoření skladové položky

5 Historie nákupních cen – přehled pohybů skladové položky (záložka je zpřístupněna po vytvoření skladové položky)

6 Suroviny – z čeho se skladová položka vyrábí (např. z jakých surovin vyrobíme dané jídlo). Při uzávěrce jsou ze skladu odtěžovány suroviny.

7 Rozpis – umožňuje odtěžovat pomocí skladových položek s menším objemem skladové položky s větším objemem. Příkladem může být – na provozovně mám sud piva, pivo prodávám v 0,5l a 0,3l sklenicích, pomocí rozpisu se mi odtěžuje ze sudu a ukazuje, kolik piva zbývá.

 1. Základní údaje


Jak přidat novou skladovou položku - krok 3

1 Název – Název skladové položky, který se bude zobrazovat na dotykové pokladně.

2 Název pro tisk – Název, který se bude tisknout na účtenku.

3 Měrná jednotka – Měrná jednotka skladové položky (kg,l,ks,atd.)

4 DPH – Daň z přidané hodnoty dané skladové položky.

5 Skupina – Prodejní skupina skladové položky.

6 Prodejní cena položky – Prodejní cena skladové položky. S kombinací nastavení nákupní ceny položky umožňuje sledovat tržby a zisky prodejních období.

7 Nákupní cena položky – Nákupní cena skladové položky. S kombinací nastavení prodejní ceny položky umožňuje sledovat tržby a zisky prodejních období.

8 Typ – Typ skladové položky

 • Zboží – koncové zboží, které prodáváme (uvařené jídlo, sestavená skříň, apod.)
 • Služba – služba, kterou poskytujeme (sestavení skříně, oprava auta, apod.), většinou nevyžaduje žádné suroviny, neeviduje se stav na skladu.
 • Materiál – materiál, který používáme např. k výrobě zboží (suroviny potřebné k uvaření jídla), neprodávají se na dotykové pokladně, jen se eviduje jejich cena a stav na skladu.

 1. Markování

Jak přidat novou skladovou položku - krok 4

1 Barva tlačítka – Barva tlačítka, které se bude zobrazovat na dotykové pokladně..

2 EAN – Kód EAN.

3 PLU – Kód PLU.

PLU (zkratka anglického price look-up code, „kód pro dohledání ceny“) je systém identifikačních čísel zboží. Každé položce můžete přiřadit jedinečné číslo. Pokud zadáte toto číslo na pokladně (pomocí číselné klávesnice), vloží se produkt do markovaných položek. Tímto způsobem lze zrychlit zadávání položek při markování, pokud si obsluha pokladny takové kódy pamatuje. PLU může být v některých případech vazbou mezi pokladním a jiným (např. ekonomickým) systémem.

Povolením této volby může pokladna pracovat s čárovými kódy(EAN). U položek sortimentu pokladny se zpřístupní políčko pro zadání čárového kódu, tzv. EAN, kam jej zadáte (tím dojde k vazbě mezi položkou a čárovým kódem). Pokladna umí po připojení čtečky čárového kódu takový kód načíst. Následně zjistí, jaký sortiment/položka se k tomuto kódu váže a vloží jej jako markovanou položku na účet.

4 Dotaz na název – Zapnutí nebo vypnutí funkce dotaz na název. Při každém stisknutí prodejní položky na markovací obrazovce aplikace zeptá na vložení názvu položky.

5 Dotaz na cenu – Zapnutí nebo vypnutí funkce dotaz na cenu. Při každém stisknutí prodejní položky na markovací obrazovce aplikace zeptá na vložení ceny položky.

6 Vážená položka – Zapnutí nebo vypnutí funkce vážená položka. Slouží k vážení položek – při stisku prodejní položky na markovací obrazovce
automaticky zváží položku a tu namarkuje. Pro tuto funkci je nutné mít zakoupenou váhu a tu připojenou k dotykové pokladně

7 Zpráva do kuchyně – Zapnutí nebo vypnutí funkce zpráva do kuchyně. Slouží k přidání poznámky při objednání položky (změna přílohy v jídle, změna druhu, apod.)

8 Objednávková tiskárna – Určení, na jako tiskárnu se bude tisknout objednávka (např. do kuchyně).

 1. Sklad


1 Sklad – Sklad, kam se nově vytvořená skladová položka přiřadí.

2 Minimální zásoba – Minimální zásoba, kterou požadujete mít na skladu.

2 Maximální zásoba – Maximální zásoba, kterou požadujete mít na skladu.

Jak přidat novou skladovou položku - krok 5


 1. Suroviny


Záložka suroviny slouží k řetězovému odtěžování položek, tzn. máme-li hotové jídlo, které se skládá ze surovin, při uzávěrce se odtěžují ze skladu stav surovin (uvařil jsem 10 porcí, systém automaticky rozpočítá a odečte stav surovin na skladu)

 1. Klikněte na tlačítko Přidat položku 1. Otevře se nové okno pro přidání suroviny.

Jak přidat novou skladovou položku - krok 6

Jak přidat novou skladovou položku - krok 7

 1. Vyplňte název suroviny (skladové položky) 3. Systém Vám napoví jméno skladové položky, ten potvrďte kliknutím levým tlačítkem myši (nebo ťuknutím) na 3
 1. Zadejte pořadí položky 4. Pořadí položky určuje, kolikátá bude položka v seznamu surovin.
 1. Zadejte množství 5 skladové položky, které je potřeba pro výrobu Vámi zadaných porcí. (např. 1kg masa na 5 porcí hotového jídla)
 1. Nákladová cena/MJ a Nákladová cena je automaticky dopočtena dle Vámi zadaných informací (nákupní cena a množství)
 1. Vyberte sklad 7, ze kterého se bude surovina (skladová položka) odtěžuje.
 1. Klikněte na tlačítko 6 Přidat položku.

Jak upravit nebo smazat skladovou položku ?

Úprava skladové položky

 1. Klikněte na 1 ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě skladové položky.

 1. Proveďte Vámi požadované změny.
 2. Klikněte na 2 Upravit položku pro uložení změn.
  Pokud chcete úpravu skladové položky zrušit, klikněte na 3 Zrušit.

Smazání skladové položky

 1. Klikněte na 2 ikonu koše pro smazání skladové položky. Otevře se okno k potvrzení smazání skladové položky.

Potvrzení smazání položky - krok 1

 1. Pro potvrzení smazání skladové položky, klikněte na 2 ANO.
  Pokud chcete zrušit smazání skladové položky, klikněte na 3 NE nebo 3 křížek.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.