Záložka Rozpisy slouží k vytváření prodejních položek, které se skládají z jiných položek (basa piva = pivo a šest lahví).

Záložka Rozpisy

1 Přidat položku – Umožňuje přidat novou prodejní položku.

2 Ikona tužky – Umožňuje upravit stávající položku.

3 Ikona koše – Umožňuje smazat stávající položku.

4 Sklad – Výběr skladu, ze kterého se vypisují položky. Kliknutím změníte.

5 Nulové zásoby – Vypisuje položky, které již nejsou dostupné na skladě. Kliknutím změníte.

6 Zobrazit filtry – Zobrazení filtrů, podle kterých lze třídit doklady o nákupu.

7 Hledat – Hledaný výraz

8 – Spustit vyhledávání.

9 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení sloupců položek.

10 Export – Export dat z položek do tabulky Excel.

11 Import – Import dat z tabulky Excel.


Jak přidat novou položku?

 1. Klikněte na 1 Přidat položku. Otevře se okno k vytvoření nové položky.

Přidání položky - krok 1

 1. Vyplňte údaje na záložkách 1 2 3 6.

Přidání položky - krok 2

1 Základní údaje – měrná jednotka, sazba DPH, prodejní a nákupní cena skladové položky

2 Markování – vlastnosti prodeje (dotaz na název, cenu, barva tlačítka, atd.)

3 Sklad – nastavení minimální a maximální zásoby a skladu, kam bude nová položka vytvořena

4 Skladová karta – záložka je zpřístupněna po vytvoření položky

5 Historie nákupních cen – přehled pohybů položky (záložka je zpřístupněna po vytvoření položky)

6 Suroviny – z čeho se položka vyrábí (např. z jakých surovin vyrobíme dané jídlo). Při uzávěrce jsou ze skladu odtěžovány suroviny.


 1. Základní údaje

Přidání položky - krok 3

1 Název – Název položky, který se bude zobrazovat na dotykové pokladně.

2 Název pro tisk – Název, který se bude tisknout na účtenku.

3 Měrná jednotka – Měrná jednotka položky (kg,l,ks,atd.)

4 DPH – Daň z přidané hodnoty dané položky.

5 Skupina – Prodejní skupina položky.

6 Prodejní cena položky – Prodejní cena položky. S kombinací nastavení nákupní ceny položky umožňuje sledovat tržby a zisky prodejních období.

7 Nákupní cena položky – Nákupní cena položky. S kombinací nastavení prodejní ceny položky umožňuje sledovat tržby a zisky prodejních období.

8 Typ – Typ položky

 • Zboží – koncové zboží, které prodáváme (uvařené jídlo, sestavená skříň, apod.)
 • Služba – služba, kterou poskytujeme (sestavení skříně, oprava auta, apod.), většinou nevyžaduje žádné suroviny, neeviduje se stav na skladu.
 • Materiál – materiál, který používáme např. k výrobě zboží (suroviny potřebné k uvaření jídla), neprodávají se na dotykové pokladně, jen se eviduje jejich cena a stav na skladu.

 1. Markování

Přidání položky - krok 4

1 Barva tlačítka – Barva tlačítka, které se bude zobrazovat na dotykové pokladně..

2 Dotaz na název – Zapnutí nebo vypnutí funkce dotaz na název. Při každém stisknutí prodejní položky na markovací obrazovce aplikace zeptá na vložení názvu položky.

3 Dotaz na cenu – Zapnutí nebo vypnutí funkce dotaz na cenu. Při každém stisknutí prodejní položky na markovací obrazovce aplikace zeptá na vložení ceny položky.

4 Vážená položka – Zapnutí nebo vypnutí funkce vážená položka. Slouží k vážení položek – při stisku prodejní položky na markovací obrazovce
automaticky zváží položku a tu namarkuje. Pro tuto funkci je nutné mít zakoupenou váhu a tu připojenou k dotykové pokladně

5 Zpráva do kuchyně – Zapnutí nebo vypnutí funkce zpráva do kuchyně. Slouží k přidání poznámky při objednání položky (změna přílohy v jídle, změna druhu, apod.)

6 Tiskárna objednávek – Určení, na jako tiskárnu se bude tisknout objednávka (např. do kuchyně).


 1. Sklad

1 Sklad – Sklad, kam se nově vytvořená skladová položka přiřadí.

2 Minimální zásoba – Minimální zásoba, kterou požadujete mít na skladu.

3 Maximální zásoba – Maximální zásoba, kterou můžeme mít na skladu.

Přidání položky - krok 5


 1. Suroviny

Záložka suroviny slouží k řetězovému odtěžování položek, tzn. máme-li hotové jídlo, které se skládá ze surovin, při uzávěrce se odtěžují ze skladu stav surovin (uvařil jsem 10 porcí, systém automaticky rozpočítá a odečte stav surovin na skladu)

 1. Klikněte na tlačítko Přidat položku 1. Otevře se nové okno pro přidání suroviny.

Přidání položky - krok 6

Přidání položky - krok 7

 1. Vyplňte název suroviny (skladové položky) 4. Systém Vám napoví jméno skladové položky, ten potvrďte kliknutím levým tlačítkem myši (nebo ťuknutím) na 4.

 1. Zadejte pořadí položky 5. Pořadí položky určuje, kolikátá bude položka v seznamu surovin.

 1. Zadejte množství 6 skladové položky, které je potřeba pro výrobu Vámi zadaných porcí. (např. 1kg masa na 5 porcí hotového jídla)

 1. Zaškrtněte zobrazovat na účtence 7 pro vytištění rozpisu položky na účtenku.

 1. Klikněte na tlačítko 8 Přidat položku pro přidání položky.


Jak upravit nebo smazat skladovou položku ?

Úprava položky - krok 1

Úprava položky

 1. Klikněte na 1 ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě položky.

Úprava položky - krok 2

 1. Proveďte Vámi požadované změny.
 2. Klikněte na 2 Upravit položku pro uložení změn.
  Pokud chcete úpravu položky zrušit, klikněte na 3 Zrušit.

Smazání položky

 1. Klikněte na 2 ikonu koše pro smazání položky. Otevře se okno k potvrzení smazání položky.

 1. Pro potvrzení smazání položky, klikněte na 2 ANO.
  Pokud chcete zrušit smazání položky, klikněte na 3 NE nebo 3 křížek.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.