Podporované terminály:

Terminál Ingenico mPOS iCMP

Terminál FiskalPro VX520

Terminál FiskalPro VX675

Konfigurace Platebního terminálu mPOS iCMP

Postup konfigurace:
Nekonfiguruje se jako přípojené zařízení, postačí, když platba kartou bude mít nastavený správný typ terminálu. Pokud se jedná o mPOS, je potřeba na zařízení nainstalovat aplikaci Ingenico mPOS service.

mPOS
Nabitý mPOS terminál se zapíná podržením tlačítka na pravém boku nebo se po připojení k nabíječce přes microUSB zapne sám (při nabíjení nelze vypnout).

Vypnutí terminálu:
Stiskneme 2x X a potvrdíme O

Základní funkční klávesy:
F (do menu)
X (Esc, zrušení transakce)
< (Backspace) 
O (Enter)

Po naběhnutí základní obrazovky (logo bezkontaktní platby s rukou) stisknout postupně:
F (do menu)
2 (Master)
3 (BT párování)
1 (Spárovat)
1 (Ostatní zařízení)
O (Enter)

Android tablet
→ Rychlé volby → Systém → Nastavení→ Bluetooth
→ vybrat nalezený mPOS terminál
→ opsat 8-místný PIN zobrazený na terminálu
→ po spárování se terminál restartuje

Nainstalovat Ingenico mPOS service (ke stažení na http://ftp.smartpos.cz/aplikace/mPOSservice/mPOS_Service_20150914.apk)

Spustit Ingenico mPOS service a zadat přihlašovací údaje k platebnímu terminálu, které dostanete spolu s terminálem.
Přihlásit / Initialize and login
→ vybrat spárovaný terminál → OK
→ je-li v horní části obrazovky terminál dostupný a Internet dostupný, máme úspěšně spárováno
→ můžeme vyzkoušet transakci z mPOS Service přes Prodej
→ obsluha pak bude také potřebovat spouštět na konci dne funkci Uzávěrka (vynuluje proběhlé transakce a zobrazí jejich součet) – nelze spustit z pokladny
→ Nyní můžeme otestovat platbu kartou ze pokladny

manual mPOS Manual_iCMP_v0.6.pdfKonfigurace Platebního terminálu FiskalPro VX520 a VX675

Zařízení je nejprve třeba aktivovat na webu http://portal.fiskalpro.cz dle přibaleného návodu nejprve zadáním IČ (postup je popsán jako konfigurace EET, ale je to potřeba i když certifikát pro EET nahrávat nebudeme).

Jak zapnout a vypnout terminál

  1. Pro zapnutí dlouze podržíme O (asi 5s), terminál pak nějakou dobu nabíhá (není-li dostupné spojení a dokončená konfigurace, startuje se i vícekrát).
  1. Pro vypnutí terminálu dlouze podržíme X (asi 5s).

Do menu pro nastavení sítě se dostaneme kombinací kláves X + 3. Wifi nastavení je třeba provést kompletně včetně masky a výchozí brány. Název sítě je třeba napsat ručně (přesně velká malá písmena).

Psaní alfanumerických znaků: Po stisku numerické klávesy s požadovaným písmenem přepínáme písmeno tmavou „ALPHA“ klávesou uprostřed (VX520) nebo prostřední klávesou mezi kurzorovými tlačítky (VX675). Velká/malá písmena přepíná klávesa vpravo od ní (druhá zprava ve stejné řadě).

V tovární konfiguraci je platební terminál nastaven jako jednoduchá samostatná EET pokladna, pro použití jako zařízení (platební terminál nebo tiskárna) ovládané z pokladny je třeba jej přepnout v menu dostupném přes kombinaci X + 0 → volba 5. Admin heslo je 66666. Dále volba 1 FISPRO mód → 6 Fisk.tis.-Epson

Aktuální IP adresu (nastavení sítě) terminálu zjistíme přes kombinaci kláves X + 3 a dále volba 3 nastavení.

Terminál je nastaven vždy jen na jeden komunikační kanál. Pro zvolení typu připojení: X + 5 → lokace 6207 a následně zadat hodnotu (POZOR – nejdříve klávesou smazat původní hodnotu):
0TCP/IP
1 – RS232
3USB

Kvůli konfiguraci IP adresy je třeba terminal přidat jako připojené zařízení – platební terminál, model FISKALPRO_LAN_WIFI a nakonfigurovat správnou IP adresu (její zjištění viz.postup výše) a port 6090.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.

Tomáš Stryja napsal: Nov 27, 2018

Po zkušenostech s připojením a nastavení VX 675 zasílám pár poznámek pro doplnění k postupu.

Nastavení terminálu a pokladny
a) Terminál - používán jako platební terminál
1. - pokud je dodán s nastavením Pokladna EET nastavit do režimu "platební terminál" (volba 3)
2. - X+0; Fiskal módy -> Epson protokol (volba 2) -> bez parametrů (volba 1)
3. - X+3; nastavení WIFI parmetrů -> zadán pouze název sítě a heslo, maska ani gateway nenastavovány
4. - X+0; nastavení (volba 3) -> zobrazení přidělené IP adresy terminálu, např: 10.0.0.5
5. - Přihlášení do administrace WIFI modemu a v DHCP přidát záznam pro přidělní IP podle MAC adresy. MAC adresu terminálu lze zobrazit v administraci modemu v připojených zařízeních. MAC terminálu bude mít vždy přiděleno 10.0.0.5
(Dotazy řešit s FiskalPRO)

b) Pokladna
1. - V manageru Nastavení -> Zařízení ověřit že je přidán platební terminál (mě to přidala podpora).
2. - V manageru Nastavení -> Typy plateb -> "Kartou Kč", editovat a ověřit že má přidělen terminál.
3. - Pokladna Zařízení -> připojit zařízení "platební terminál", nastavit IP terminálu a uvedený port 6090. Tlačítko "Otestovat zařízení" nijak nereagovalo.
4. Po namarkování částky a stisku "Platba kartou" se zobrazí okno komunikace s terminálem, přenesení částky a čekání na platbu kartou. Následně vytiskne terminál doklad o transakci a pokladna pokladní doklad.