Stránka Personál umožňuje spravovat personál a jeho práva.

Stránka Personál

1 – Jméno a příjmení uživatele.

2 – Role přiřazená uživateli.

3 – Uživatelské jméno uživatele.

4 Přidat uživatele – Přidání nového uživatele.

5 Hromadné operace – Operace pro všechny vybrané položky. (smazání, změna sazby DPH)

6 Zobrazit filtry – Zobrazí filtry, podle kterých lze třídit role.

7 – Hledaný výraz.

8 – Spuštění hledání.

9 Export tabulky – Exportování personálu.

10 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení tabulky personálu (nikoliv tabulky k exportu!)

11 – Úprava uživatele.

12 – Smazání uživatele.

Jak vytvořit nového uživatele ?

  1. Klikněte na 1 Přidat uživatele.

Vytvoření nového uživatele - krok 1

  1. Otevře se okno k vytvoření uživatele.

Vytvoření nového uživatele - krok 2

Vyplňte požadovaná pole.

1 Role – Role, kterou uživatel bude mít (viz tabulka práv).

2 PINPIN kód, který uživatel bude používat k přihlášení na dotykovou pokladnu.

3 Uživatelské jméno – Uživatelské jméno uživatele.

4 Křestní jméno – Křestní jméno uživatele.

5 Příjmení – Příjmení uživatele.

6 Jazyk – Jazyk, ve kterém se bude zobrazovat dotyková pokladna a webový manažer.

7 Levák – Určení, zdali je uživatel levák či pravák. Podle tohoto nastavení se mění rozložení markovací obrazovky. Pro praváky je sortiment položek na pravé straně. Pro leváky na levé.

8 Přidat uživatele – Přidá nového uživatele.

9 Zrušit – Zruší vytváření nové uživatele.

Jak smazat uživatele ?

  1. Klikněte na 1 ikonu koše.

Vymazání uživatele - krok 1

  1. Otevře se potvrzovací okno.

Vymazání uživatele - krok 2

  1. Potvrďte smazání kliknutím na 2 ANO.
    Pokud chcete zrušit smazání uživatele, klikněte na 3 NE nebo křížek.

Přehled jednotlivých práv pro dané role

Oblast Právo Prodavač Vedoucí směny Číšník Vrchní číšník Manažer Majitel
Markování Storno neobjednaných položek(tj. překlepy) ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Markování Storno všech položek – i objednaných NE NE NE ANO ANO ANO
Markování Markování záporných položek NE ANO NE ANO ANO ANO
Markování Storno celého účtu NE ANO NE ANO ANO ANO
Markování Změna platby na uzavřeném účtu NE ANO NE ANO ANO ANO
Markování Kopie účtu ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Markování Kopie posledního účtu ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Markování Použití jakékoli slevy NE ANO NE ANO ANO ANO
Pokladna Přístup do pokladní knihy ANO ANO NE NE ANO ANO
Uzávěrka Uzávěrka ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Sestavy Sestavy na dotykové pokladně ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Manažer Přístup do webového manažera NE NE NE NE ANO ANO
Uživatelé Zakládání, editace, vymazání uživatelů na provozovně NE NE NE NE ANO ANO
Uživatelé Zakládání, editace, vymazání uživatelů na všech provozovnách NE NE NE NE NE ANO
Uživatelé Přístup do více provozoven merchanta NE NE NE NE NE ANO
Sklady Příjemní doklady ANO NE NE NE ANO ANO
Sklady Výdejní doklady ANO NE NE NE ANO ANO
Sklady Převodní doklady ANO NE NE NE ANO ANO
Sklady Inventury ANO NE ANO NE ANO ANO

Video:

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.