Záložka Parametry EET slouží ke správě certifikátu elektronické evidence tržeb.

Parametry EET

1 Firma – Název Vaší firmy (automaticky doplněno z nastavení provozovny).

2 DIČ – Daňové identifikační číslo (automaticky doplněno z nastavení provozovny).

3 Číslo provozovny – Číslo provozovny, které Vám bylo přiděleno při instalaci certifikátu.

4 Certifikát – Certifikát pro komunikaci s finančním úřadem. Pro nahrání certifikátu stiskněte tlačítko Nahrát, pro případný výmaz tlačítko Vymazat.

5 Ověřovací mód – Zapnutím ověřovacího módu budete odesílat účtenky pouze pro Vaši kontrolu funkčnosti (bez kódu FIK), účtenka se tedy NEBUDE ukládat na daňový portál finanční správy. Tato funkce slouží pouze k testovacím účelům! Na vytisknuté účtence se zobrazí zpráva o tom, zda se podařilo sestavit datovou zprávu a zda je Vaše účtenka v pořádku.

6 Zjednodušený režim – Pokud máte od správce daně schválenu výjimku a účtenky vystavujete ve zjednodušeném režimu (off-line), příznak zatrhněte. Může se jednat např. o situaci, kdy z technických důvodů není možné na provozovně stálé připojení k internetu. Účtenky jsou vystavovány s PKP kódem a údaje o tržbách pak musí poplatník odeslat správci daně do 5 dnů od uskutečnění přijaté tržby.

7 Nezobrazovat DIČ na účtence – Pokud nechcete, aby se na vytištěné účtence zobrazovalo DIČ, příznak zatrhněte.

8 Časový limit – Maximální doba čekání na odezvu serveru EET. V případě uplynutí této doby bez odezvy se účtenka vytiskne v off-line režimu (bez FIK).

9 Četnost odesílání neodeslaných účtenek – Časový interval, ve kterém se budou znovu odesílat neodeslané účtenky na EET (rozmezí 5 min. – 1 hod.).

10 Odeslat testovací účtenku – Odeslání testovací účtenky pro ověření správnosti certifikátu. Pokud odeslání proběhlo v pořádku, objeví se pod tlačítkem Odeslat světlezelený text.

11 Uložit změny – Uložení provedených změn.

Video k nastavení EET:

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.