Záložka Parametry EET slouží ke správě certifikátu elektronické evidence tržeb.

Parametry EET

1 Firma – Název Vaší firmy (automaticky doplněno z nastavení provozovny).

2 DIČ – Daňové identifikační číslo (automaticky doplněno z nastavení provozovny).

3 Číslo provozovny – Číslo provozovny, které Vám bylo přiděleno při instalaci certifikátu.

4 Ověřovací mód – Zapnutím ověřovacího módu budete odesílat účtenky pouze pro Vaši kontrolu funkčnosti (bez kódu FIK), účtenka se tedy NEBUDE ukládat na daňový portál finanční správy. Tato funkce slouží pouze k testovacím účelům! Na vytisknuté účtence se zobrazí zpráva o tom, zda se podařilo sestavit daňovou správu a zda je Vaše účtenka v pořádku.

Zjednodušený režim – Toto políčko zatrhněte, pokud dle zákona vystavujete účtenky ve zjednodušeném režimu. (Např. nemáte stálé připojení k internetu a máte schválenou výjimku od Finanční správy.)

Nezobrazovat DIČ na účtence – Pokud nechcete, aby se na vytištěné účtence zobrazovalo DIČ, zatrhněte tento příznak.

5 Časový limit – Maximální doba čekání na odezvu serveru EET. V případě uplynutí této doby bez odezvy se účtenka vytiskne v off-line režimu (bez FIK).

Četnost odesílání neodeslaných účtenek – Časový interval, ve kterém se budou znovu odesílat neodeslané účtenky na EET (rozmezí 5 min. – 1 hodina).

6 Odeslat – Odeslání testovací účtenky pro ověření správnosti certifikátu.

7 Uložit změny – Uložení provedených změn.

Video k nastavení EET:

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Technickou podporu kontaktujte na číslo 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.