Záložka Nákup slouží ke správě dokladů o nákupu.

Stránka nákup

1 Přidat doklad – Přidá nový doklad o nákupu.

2 Tento týden – Volba časového období. Kliknutím změníte.

3 Všechny sklady – Výběr skladů, ze kterých se zobrazí nákupní doklady. Kliknutím změníte.

4 Hledat – Hledaný výraz.

5 – Spustí vyhledávání.

6 Ikona tužky – Slouží k úpravě stávajícího dokladu o nákupu.

7 Ikona koše – Smaže stávající doklad o nákupu.

8 Zobrazit filtry – Zobrazení filtrů, podle kterých lze třídit doklady o nákupu.

9 Nastavení tabulky – Nastavení zobrazení sloupců dokladů o nákupu.

10 Export – Export( ukládání do souborů ) dokladů o nákupu.

Jak vytvořit nový doklad o nákupu?

 1. Klikněte na 1 Přidat doklad. Otevře se okno k vytvoření nového dokladu o nákupu.

Vytvoření nového dokladu - krok 1

 1. Vyplňte požadované údaje.

Vytvoření nového dokladu - krok 2

1 Základní údaje:

3 Sklad – Název skladu, na který se doklad vztahuje.

4 Datum – Datum vzniku dokladu.

5 Číslo dodacího listu – Číslo dodacího listu.

6 Popis – Popis dokladu o nákupu.

7 Dodavatel – Dodavatel.

Pro vytvoření dokladu o nákupu, klikněte na 8 Přidat doklad.

Pro zrušení vytváření dokladu o nákupu, klikněte na 9 křížek.

Vytvoření nového dokladu o nákupu - krok 3

2 Položky:

Pro přidání položky do dokladu o nákupu, klikněte na 12 Přidat položku.

13 Zobrazit filtry – Filtrování dat v tabulce.

14 Nastavení tabulky – Úprava vzhledu tabulky.

15 Export – Exportování tabulky do Microsoft Excelu.


Jak upravit nebo smazat doklad o nákupu ?

Pro upravení dokladu o nákupu, klikněte na 1 Tužka.
Pro smazání dokladu o nákupu, klikněte na 2 Koš.

Skladové doklady - krok 1

Úprava dokladu o nákupu

 1. Klikněte na 1 ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě dokladu o nákupu.

Úprava dokladu - krok 2

 1. Proveďte Vámi požadované změny.
 2. Klikněte na 2 Uložit doklad pro uložení změn.
  Pokud chcete úpravu dokladu o nákupu zrušit, klikněte na 3 křížek.
  Pokud chcete doklad o nákupu uzamknout( zaevidovat položky ), klikněte na 4 Zamknout.
  Pokud chcete dokladu o nákupu stornovat, klikněte na 5 Stornovat.

Smazání dokladu o nákupu

 1. Klikněte na 2 ikonu koše pro smazání dokladu o nákup. Otevře se okno k potvrzení smazání dokladu o nákupu.

Potvrzení smazání položky - krok 1

 1. Pro potvrzení smazání dokladu o nákupu, klikněte na 2 ANO.
  Pokud chcete zrušit smazání dokladu o nákupu, klikněte na 3 NE nebo 3 křížek.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.