Funkce kopie účtu slouží k znovuvytisknutí již odeslané účtenky. Vytisknutí probíhá prakticky ihned, jelikož účtenka se již neodesílá na server EET.

Funkci kopie účtu musíte mít nejprve přidanou na markovací obrazovku, popřípadě na obrazovku rychlých voleb. Návod, jak funkci přidat, naleznete v těchto kapitolách – Přidat funkce a Rychlé volby.

Jak používat funkci kopie účtu?

Po namarkovaném účtu (již odeslaném) kopii účtenky znovuvytisknete 2 způsoby:

  • Na markovací obrazovce 1
  • Na obrazovce rychlých voleb 2

Funkce kopie účtu na markovací obrazovce

Funkce kopie účtu na obrazovce rychlých voleb

  1. Pro kopii účtů ťukněte na tlačítko 1 nebo 2 Kopie účtu.
  1. Vyberte účet 3, ke kterému chcete vytisknout kopii.

Kopie účtu - krok 2

  1. Účet se vytiskne.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.