V této kapitole se dozvíte, jak markovat na dotykové pokladně s balíčkem služeb Pokladnička. Video manuál si můžete prohlédnout na Youtube. Můžete si též stáhnout PDF manuál k Pokladničce v sekci Návody – stáhnete zde.

Jak markovat na pokladničce

  1. Vstupte na markovací obrazovku a zadejte cenu požadované položky pomocí číselníku 1. Zadaná cena se objeví nad číselníkem 2. Pokud se objevila špatná cena, ťukněte na tlačítko 3 pro vymazání.

Jak markovat na pokladničce - krok 1

  1. Po zadání ceny ťukněte na tlačítko 4 pro uložení ceny, která se objeví na obrazovce vlevo 5. Opakujte do doby namarkování všech požadovaných položek a poté zvolte typ platby ťuknutím na typ platby 6. Tím se vytiskne účtenka.

Markování na pokladničce - krok 2

Jak vymazat již namarkovanou položku?

  1. Pro vymazání namarkované položky klikněte na danou položku 1.

Vymazání namarkované položky - krok 1

  1. Potvrďte vymazání položky ťuknutím na tlačítko ano 1 nebo zrušte operaci ťuknutím na tlačítko ne 2.

Vymazání namarkované položky - krok 2

Funkce markování

Jak používat jednotlivé funkce markování, naleznete v těchto kapitolách:

Video:

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.