V této kapitole se dozvíte, jak základně markovat na dotykové pokladně.


Základní markování

  1. Vstupte na markovací obrazovku. Ťukněte na požadovanou prodejní položku 1. Tím namarkujete tuto položku jednou.
    Pokud markujete více položek, nejprve stiskněte požadovaný počet ťuknutím na číselníku 2 a poté ťukněte na požadovanou prodejní položku 1.

Jak markovat - krok 1

  1. Po namarkování všech požadovaných položek zvolte typ platby ťuknutím na typ platby 3. Tím se vytiskne účtenka.

Jak markovat - krok 2


Jak provést storno nebo úpravu položky?

  1. Ťukněte na položku 1, kterou chcete stornovat nebo upravit.

Jak stornovat nebo upravit položku - krok 1

  1. Rozevře se postranní nabídka. Pro storno položky ťukněte na tlačítko 2 Storno.
    Upravovat lze tyto vlastnosti:

3 Název položky – Název položky nelze upravovat.

4 Název pro tisk – Změna názvu položky, která se vytiskne na účtenku.

5 Množství – Množství položky. K zvýšení či snížení množství slouží tlačítka + a .

6 Cena za ks – Cena za 1 jednotku položky (l, kg, ks, balení, atd.).

7 Sleva – Aplikace slevy na tuto položku (nikoliv na celý nákup).

8 Uložit – Uložení změn.

Jak stornovat nebo upravit položku - krok 2


Funkce markování

Jak používat jednotlivé funkce markování, naleznete v těchto kapitolách:

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.