Záložka Inventura slouží ke správě inventury.
Stránka je užitečná pro porovnání manuální kontroly s kontrolou v databázi. (Pro vystopování ztraceného zboží, krádeže, apod.)

Stránka Inventura

1 Přidat inventuru – Umožní přidat novou inventuru.

2 Ikona tužky – Umožňuje úpravu stávající inventury.

3 Ikona koše – Smaže stávající inventuru.

4 Tento měsíc – Výběr časového období pro zobrazení inventury. Kliknutím změníte.

5 Všechny sklady – Výběr skladu, ze kterých se zobrazují inventury. Kliknutím vyberete sklad.

6 Hledat – Hledaný výraz.

7 – Spustit vyhledávání.

8 Zobrazit filtry – Zobrazení filtrů, podle kterých lze třídit inventury.

9 Nastavení tabulky – Umožňuje nastavit zobrazení sloupců k inventurám.

10 Export – Export inventury.


Jak vytvořit novou inventuru?

 1. Klikněte na 1 Přidat inventuru. Otevře se okno k vytvoření nové inventury.

Přidání inventury - krok 1

 1. Vyplňte požadované údaje.

Přidání inventury - krok 2

1 Základní údaje:

3 Popis – Popis inventury.

4 Datum – Datum vzniku inventury.

5 Sklad – Název skladu, na který se inventura vztahuje.

6 Typ – Typ ostatního příjmu.

Pokud chcete inventuru uzamknout, klikněte na 6 Zamknout inventuru.

Pro vytvoření inventury, klikněte na 7 Přidat inventuru.

Pro zrušení vytváření inventury, klikněte na 8 křížek.

2 Položky:

Přidání inventury - krok 3

Pro přidání položky do inventury, klikněte na 9 Přidat položku.

10 – Tabulka přidaných položek.

11 Naplň soupisový list – Automaticky načte položky podle stavu skladu. (Nakoupené položky – prodané položky)

Pokud chcete inventuru uzamknout, klikněte na 12 Zamknout inventuru.

Automatické založení dokladu po uzamčení inventury

13 Zobrazit filtry – Filtrování tabulky.

14 Nastavení tabulky – Úprava vzhledu tabulky.

15 Export – Exportování tabulky do Microsoft Excelu.


Jak upravit nebo smazat inventuru?

Pro upravení inventury, klikněte na 1 Tužka.
Pro smazání inventury, klikněte na 2 Koš.

Úprava inventury - krok 1

Úprava inventury

 1. Klikněte na 1 ikonu tužky. Otevře se okno k úpravě inventury.

Úprava inventury - krok 2

 1. Proveďte Vámi požadované změny.
 2. Klikněte na 3 Uložit inventuru pro uložení změn.
  Pokud chcete úpravu inventury zrušit, klikněte na 4 křížek.

Smazání inventury

 1. Klikněte na 2 ikonu koše pro smazání inventury. Otevře se okno k potvrzení smazání inventury.

Potvrzení smazání položky - krok 1

 1. Pro potvrzení smazání inventury, klikněte na 2 ANO.
  Pokud chcete zrušit smazání inventury, klikněte na 3 NE nebo 3 křížek.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.