Při odesílání účtenek na EET může dojít k chybám, v této kapitole zjistíte, jaké chyby to jsou, jaký mají význam a jak je opravit. Chyby se člení na kritické a nekritické. U kritických chyb se účtenka na EET neodeslala, zatímco u nekritických chyb k odeslání došlo, ale některý z údajů není správně.

Nekritické chyby

Nekritické chyby si můžete opravit svépomocí, v následující tabulce naleznete postup opravy těchto chyb.

Popis chyby Postup opravy chyby
DIČ poplatníka v datové zprávě se neshoduje s DIČ v certifikátu Zkontrolujte nastavení DIČ v parametrech EET, případně opravte DIČ v nastavení provozovny tak, aby bylo shodné s tím, které je uvedené na certifikátu.
Chybný formát DIČ pověřujícího poplatníka V nastavení provozovny zkontrolujte, zda je DIČ ve správném formátu, tzn. začíná velkými písmeny s kódovým označením státu (pro ČR je to CZ) a za tím se nachází 8 až 10 číslic.
Chybná hodnota PKP Kontaktujte zákaznickou podporu.
Datum a čas přijetí tržby je novější než datum a čas přijetí zprávy Zkontrolujte nastavení data a času na pokladně Markeeta.
Datum a čas přijetí tržby je výrazně v minulosti Zkontrolujte nastavení data a času na pokladně Markeeta.

Kritické chyby

U kritických chyb už není oprava tak jednoznačná, ale rozhodně je dobré předtím, než budete kontaktovat zákaznickou podporu, vyzkoušet účtenky odeslat ručně a zkontrolovat připojení k internetu. Postup kontroly je popsán v tomto článku

Kód chyby Popis chyby
-1 Dočasná technická chyba zpracování – odešlete prosím datovou zprávu později.
0 Datovou zprávu evidované trzby v ověrovacím módu se podařilo zpracovat.
2 Kódovaní XML není platné.
3 XML zpráva nevyhověla kontrole XML schématu.
4 Neplatný podpis SOAP zprávy.
5 Neplatný kontrolní bezpečnostní kód poplatníka (BKP).
6 DIČ poplatníka má chybnou strukturu.
7 Datová zpráva je příliš velká.
8 Datová zpráva nebyla zpracována kvůli technické chybě nebo chybě dat.

Zpětná vazba

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Zákaznickou podporu kontaktujte na tel. čísle 222 264 265 nebo e-mailem na podpora@markeeta.cz.

Zveřejnit komentář.